86-839-5252489 / Sichuan Gengzhiling Industrial Co. Ltd.

Phone : 86-839-5252489

Company : Sichuan Gengzhiling Industrial Co. Ltd.

Address : No. 461 North Mengou Street, Lingjiang Town Sichuan Cangxi, Sichuan 628400

Postcode : 628400

Details

Sichuan Gengzhiling Industrial Co. Ltd.
Address : No. 461 North Mengou Street, Lingjiang Town Sichuan Cangxi, Sichuan 628400