86-839-52099 / ZCH Cooperation Co., Ltd.

Phone : 86-839-52099

Company : ZCH Cooperation Co., Ltd.

Address : C3C, Huifangyuan, Xuefu Road , Nanshan District Shenzhen china Shenzhen Hong Kong

Website : www.electronic-computer-china.com

Details

Industry : ;cooperation;Electronic city;computer china