86-793-8222370 / Shangrao Textile Mill

Phone : 86-793-8222370

Company : Shangrao Textile Mill

Address : 56 Fangzhilu Jiangxi Shangrao, Jiangxi 334001

Postcode : 334001

Details

Shangrao Textile Mill
Address : 56 Fangzhilu Jiangxi Shangrao, Jiangxi 334001