86-755-28106842 / ShenZhen YuanChangXing Plastic Industry Co., Ltd

Phone : 86-755-28106842

Company : ShenZhen YuanChangXing Plastic Industry Co., Ltd

Address : Long Hua, ShenZhen, GuangDong, China

Country : China

Fax : 86-755-27741649

Mobile : 86-15915478339

Details

Description : ������PE.PP, PO������泡�, 缠��, ���, ������工���.��精��购��.宣传�.���.�.并��已��ISO 9001�2000��质�管��系���纳�人���
Category : Business Type:Manufacturing
Services : Pe.Po, Pp&Aelig;??&Aelig;??È?&Para;È&Cent;?Å??&Aelig;&Deg;?&Aelig;&Sup3;&Iexcl;È&Cent;?, Ç&Frac14;&Nbsp;Ç&Raquo;?È??, Ç??Ç?&Nbsp;&Aelig;&Pound;?, Ç?&Macr;Ä&Iquest;?Å??É?&Sup2;É??Ç?&Micro;Å&Middot;&Yen;Ä&Cedil;?Å??È&Pound;?Ç&Shy;?
Services : pe.po, pp������泡�, 缠��, ���, ������工����