86-571-4142024 / Jiande Meicheng Electronic Component Plant

Phone : 86-571-4142024

Company : Jiande Meicheng Electronic Component Plant

Address : Meicheng Town, Jiande, Zhejiang[Zip/Postal Code:311604]

Postcode : 311604

Details

Jiande Meicheng Electronic Component Plant
Address : Meicheng Town, Jiande, Zhejiang[Zip/Postal Code:311604]