86-531-88888722 / Jinan Feixiang Technology Co. Ltd.

Phone : 86-531-88888722

Company : Jinan Feixiang Technology Co. Ltd.

Address : 211 Daqiao Road, Licheng District Shandong Jinan, Shandong 250000

Postcode : 250000

Details

Jinan Feixiang Technology Co. Ltd.
Address : 211 Daqiao Road, Licheng District Shandong Jinan, Shandong 250000