86-335-3188677 / Sheng Zhuo Ji Tent Co.,Ltd

Phone : 86-335-3188677

Company : Sheng Zhuo Ji Tent Co.,Ltd

Address : 8 number,zhonggang road ,haigang area Qinghuangdao

Details

Industry : Textiles & Leather Products , Bedding