86-335-3105661 / Qinghuangdao Xinwei Industry Filter Cloth Co. Ltd.

Phone : 86-335-3105661

Company : Qinghuangdao Xinwei Industry Filter Cloth Co. Ltd.

Address : 98 Beihualu, Haigangqu Hebei Qinhuangdao, Hebei 066001

Postcode : 066001

Details

Qinghuangdao Xinwei Industry Filter Cloth Co. Ltd.
Address : 98 Beihualu, Haigangqu Hebei Qinhuangdao, Hebei 066001