86-27-83618688 / Wuhan Jianzhong Hongchang Decelerater Machinery Co. Ltd.

Phone : 86-27-83618688

Company : Wuhan Jianzhong Hongchang Decelerater Machinery Co. Ltd.

Address : 623 Jianshedadao Hubei Wuhan, Hubei 430030

Postcode : 430030

Details

Wuhan Jianzhong Hongchang Decelerater Machinery Co. Ltd.
Address : 623 Jianshedadao Hubei Wuhan, Hubei 430030