86-27-83617566 / Wuhan Fuxing Biotechnology Pharmaceutical Co.,Ltd

Phone : 86-27-83617566

Company : Wuhan Fuxing Biotechnology Pharmaceutical Co.,Ltd

Address : Tower B-8F, Fuxing S&T Bldg. Jianshe Dadao 623, Hankou Hubei Wuhan, Hubei 430015

Postcode : 430015

Website : www.whfuxing.com

Details

Industry : ;company under asia;infant formula;arachidonic acid