86-13858221611 / Xin Han Polymer Co., Ltd

Phone : 86 - 138 - 58221611

Company : Xin Han Polymer Co., Ltd

Address : Guan Hai Wei-Zhen, Ci Xi-City Ningbo Zhejiang 3153

Details

Description : We are an importer in China as main deal in as followings.
1]ABS scrap
2]PC scrap
3]LDPE scrap
4]PMMA scrap
5]PA scrap
6]PET scrap
7]LCP scrap