86-0575-7320558 / Zhejiang Zhongzheng computer embroidery machine factory

Phone : 86-0575-7320558

Company : Zhejiang Zhongzheng computer embroidery machine factory

Address : Jiyang, Zhuji, Zhejiang, China

Country : China

Postcode : 311800

Fax : 86-0575-7320338

Details

Description : Our computer is specialized in manufacturing computer embroidery machines.we have a good reputation on this line.
Category : Business Type:Manufacturing
Services : Embroidery Machine
Services : embroidery machine