048-2246058 / Jujiya Gomu Co., Ltd.

Phone : 048 2246058

Company : Jujiya Gomu Co., Ltd.

Address : 2-5 -17, Kawaguchi City, Saitama, , Japan.

Country : Japan

Details

Description : Jujiya Gomu Co., Ltd. is located in 2-5 -17, Kawaguchi City, Japan. Company is working in Chemicals, Rubber products business activities.
Category : Chemicals, Rubber products